UZDOD JAUTĀJUMU!

- vai -
20126865
- vai -
rik@lsa.lv
Studentu lieta - taisna un cieta
Latvijas Studentu apvienība (LSA) ir visu akreditēto augstākās izglītības iestāžu (AII) studējošo kopums, kas cenšas sasniegt kopīgu mērķi – kvalitatīvu augstāko izglītību Latvijā. LSA biedri ir AII pašpārvaldes. Apvienība ir oficiāla studentu pārstāvniecība kā nacionālā, tā arī starptautiskā līmenī, strādājot un komunicējot ar dažādām ministrijām, apvienībām, organizācijām, tai skaitā AII studējošo pašpārvaldēm, nevalstiskām organizācijām, biedrībām utt., ierosinot grozījumus esošajā sistēmā vai sekojot līdzi citu ierosinājumiem.

Katrā akreditētā AII – koledžā, augstskolā, akadēmijā vai universitātē - ir studējošo pašpārvalde (SP) - ievēlētu studentu grupa, kas rūpējas par studiju kvalitātes un vides uzlabošanu. SP ir savs finansējums, kas domāts, lai tā spētu pilnvērtīgi pārstāvēt studentu akadēmiskās, sociālās un kultūras intereses. Tāpat studentiem ir tiesības piedalīties un virzīt studējošo pārstāvjus dažādās AII lēmējinstitūcijās: Senātā, komisijās, padomēs u.tml., ierosinot grozījumus esošajā sistēmā, sekojot līdzi piedāvātajām izmaiņām vai pārraugot citu ierosinātos grozījumus. Studējošo pārstāvju īpatsvars AII lēmējinstitcijās nevar būt mazāks par 20% jeb ⅕ no attiecīgās lēmējinstitūcijas sastāva.

Pašpārvaldēm var būt dažādas struktūras (parlaments, padome, fakultātes/augstskolas studējošo/studentu pašpārvalde/padome), taču tas nemaina galvenos pamatprincipus. SP ir jābūt katrā akreditētā augstākās izglītības iestādē, pretējā gadījumā netiek ievērotas studentu tiesības un Augstskolu likums. Pieteikties un darboties SP var ikviens attiecīgās AII students! Lai pieņemtu mandātu un kļūtu par biedru, aktīvistam ir jātiek ievēlētam no studējošo vidus, sekojot demokrātiskiem principiem.

Lai risinātu jebkādus ar studiju dzīvi saistītus jautājumus un ierosinātu savas iniciatīvas, vērsies pie AII SP!
Tava studiju rokasgrāmata
Mūs atbalsta: